Thống kê
Hôm nay : 14
Tháng 04 : 369
Năm 2021 : 2.597

Tiết dạy tạo hình lấy trẻ làm trung tâm " Dạy trẻ làm ô tô từ chuột máy tính "

Hoạt động trẻ được sử dụng nguyên vật liệu sẵn có đã sử dụng tạo lên đồ chơi thông minh.Trẻ không chỉ hoạt động mà còn được sử dụng nhiều hoạt động khác điển hỉnh Tiết dạy tạo hình từ nguyên vật liệu phế thải nhóm 25-36 tháng.

Giáo viên thực hiện : Lê Thị Thu